Güvenlikli İskele Kurulumu

Güvenlikli İskele Kurulum Kitapçığı İçin Lütfen Tıklayınız…

Güvenlikli İskele Kurulum Videosu

Güvenlikli İskele ana elemanları pano, başlangıç ayağı, ayar mili, yatay ve çapraz bağlantı, yürüme platformu, iskele içi merdiven, korkuluk ve duvar bağlantı elemanıdır. Sistemin genel prensibi her katta 50 ve 100 cm’de yatay bağlantı olması, her katta çift sıra yürüme platformu olması ve katlar arasında geçişin merdivenli platformlarla sağlanmasıdır. Zemini teraziye almak için alt ayar milleri kullanılır

   Güvenlikli İskele sistemi yüksek yapılarda , dış cephe işleri yapımı sırasında çalışanların maksimum güvenliğini sağlayan bir iskele sistemidir.

Güvenlikli İskele Sistemi , 48*3 mm TSE belgeli borulardan üretilen panolardan, bunları birbirine bağlayan 34*2,5 mm TSE belgeli borulardan üretilen yatay ve çapraz bağlantılardan, et kalınlığı artırılmış çelik kalas ve merdiven platformlardan , yan  korkuluk , topukluk ,başlangıç ayağı ve alt ayar millerinde oluşur .

İskele sistemini terazi de kurmak için kesinlik ile Alt ayar milleri kullanılır.İskele kurulumu İskele panosu ve çelik kalasın sıra ile kurulması ile gerçekleşir.

İskelelerin tasarımı, kurulması ve sökülmesi mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır..
Düşmeye karşı koruyucu ekipmanları da içeren güvenli bir çalışma sistemi planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Bütün iskeleler cepheye güvenli bir şekilde bağlanmalı ve desteklenmelidir.
Değişiklikler mutlaka uzman kişiler tarafından yapılmalıdır.
Tam olarak kurulmamış platformlarda çalışılmamalıdır.
İskelelere taşıyabilecekleri kapasitelerin üzerinde yük yüklenilmemelidir. Üzerine konan yükleri taşıyabileceğinden emin olunmalıdır.
Çalışma alanına ulaşabilmek için uygun merdiven ve basamakların bulunduğundan emin olunmalıdır.
İskeleler düzenli periyotlarda kontrol edilmeli ve bir aksaklık bulunduğu takdirde düzeltilmelidir.