Güvenlikli İskele

Model Yapı A.Ş. Sektörde Güvenlikli İskele üretimini ilk yapan firmalardandır. Mevzuatta göre zorun hale gelmeden önce üretimi ve satışına başladık. Üretimde son teknoloji kullanıyoruz. Güvenlik söz konusu olduğunda En yüksek teknolojiyi kullanmak gerektiğini biliyoruz.

Mevzuat

6331 Sayılı İş sağlığı ve güvenliği kapsamında çıkartılan yapı işlerinde İş sağlı ve güvenliği yönetmeliğine göre Güvenlikli İskele kullanımı zorunlu hale geldi. Temmuz 2015 te Bu yönetmeliğe göre çıkartılan tebliğe göre zorunluluk ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.

Üretim

Güvenlikli İskele üretiminde sektörde öncü olduk. Üretimde Tam otomatik üretim bandı kurduk. Gebze OSB de yerleşik Fabrikamızda en yüksek teknolojiyi kullanıyoruz. Üretimde kaliteyi en üst seviyeye çıkartacak Robot üretim sistemleri kullanmaktayız.

Üretim Sistemlerimiz

Gebze OSB de yerleşik fabrikamız da Yüksek teknoloji ile üretim yapmaktayız. Üretimde kullandığımız sistemler;

  • Tam otomatik Güvenlikli iskele kalas üretimi.
  • Robotik kaynak sistemleri ile iskele mukavemetinde kusursuzluk hedeflenmekte..
  • Üretimde kullanılan tüm diğer sistemlerde amaç Toplam kalite ile Tam güvenlik.
  • Her zaman hem Gebze Fabrikamız da hemde İstanbul depomuzda hazırda ürün bulunduruyoruz  .
  • Güvenlikli iskele Üretiminde mevzuata uygun üretim yapmaktayız.

Güvenlikli İskele Mevzuatı

Güvenlikli İskele 01 Temmuz 2015 Tarihi itibari ile hangi durumlarda zorunlu olduğunu ayrıntılı şekilde anlatan mevzuat olan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile bina inşaatlarında kullanılacak dış cephe iş iskelelerinin statik hesap ve detay çizimlerinin proje müellifince yapılması ve yapı ruhsatı alma aşamasında diğer statik projelerle birlikte idaresine sunulması öngörülüyor. Böylece dış cephe iş iskelelerinin uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarının yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili İdare ve yapı denetim kuruluşu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca izlenebilmesi ve denetlenebilmesine olanak sağlanıyor.

 • YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır. Madde 17

 • DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

  Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur. Madde 6

 • YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

  İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiştir.

 • GÜVENLİKLİ İSKELE NEZAMAN ZORUNLU OLDU ?

  ersaneler ve inşaatlarda sık sık yaşanan iş kazaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı tedirgin etti. Müfettişlerini şantiyeleri incelemesi için görevlendiren Çalışma Bakanlığı, yeni bir yönetmelik ile tersane ve inşaatlarda Güvenlikli İskele  kullanılmasını Nisan 2011 den  itibaren sonra zorunlu hale getirdi .

Bazı Referanslar