GÜVENLİKLİ İSKELE MEVZUATI

Güvenlikli İskele 01 Temmuz 2015 Tarihi itibari ile hangi durumlarda zorunlu olduğunu ayrıntılı şekilde anlatan mevzuat olan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğ ile bina inşaatlarında kullanılacak dış cephe iş iskelelerinin statik hesap ve detay çizimlerinin proje müellifince yapılması ve yapı ruhsatı alma aşamasında diğer statik projelerle birlikte idaresine sunulması öngörülüyor. Böylece dış cephe iş iskelelerinin uygulama ve söküm dâhil tüm aşamalarının yüklenici, şantiye şefi, ruhsat vermeye yetkili İdare ve yapı denetim kuruluşu ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca izlenebilmesi ve denetlenebilmesine olanak sağlanıyor.

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve iskele şeklinde kullanılan geçici iş ekipmanlarının, TS EN 12810-1,TS EN 12810-2,TS EN 12811-1,TS EN 12811-2 ve TS EN 12811-3 standartlarına ve ilgili diğer ulusal standartlara, konu ile ilgili ulusal standart bulunmaması halinde ilgili uluslararası standartlara uygun olması sağlanır. Madde 17

DIŞ CEPHE İŞ İSKELELERİNE DAİR TEBLİĞ

Dış cephe iş iskele yüksekliğinin 13.50 m’yi aştığı hallerde inşa edilecek iskelenin tamamı çelik ve/veya alüminyum alaşım bileşenlerden oluşur.Madde 6

YAPI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

İş Kanunu kapsamına giren yapı işlerinde, İşçi Sağlığı ve iş Güvenliği Tüzüğünde öngörülenlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte belirtilmiştir.

GÜVENLİKLİ İSKELE NEZAMAN ZORUNLU OLDU ?

ersaneler ve inşaatlarda sık sık yaşanan iş kazaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı tedirgin etti. Müfettişlerini şantiyeleri incelemesi için görevlendiren Çalışma Bakanlığı, yeni bir yönetmelik ile tersane ve inşaatlardaGüvenlikli İskele  kullanılmasını Nisan 2011 den  itibaren sonra zorunlu hale getirdi .